Energetika

V oblasti energetiky Vám zabezpečíme výber toho najvhodnejšieho dodávateľa energetiky analýzou Vašich potrieb, budeme pravidelne kontrolovať, aby všetko prebiehalo podľa zmluvy s dodávateľom a neprišlo k neželaným finančným stratám a aby ste získali všetky notifikácie o prípadných zmenách v portfóliu.

  • Analýza aktuálneho portfólia, porovnanie s podmienkami na trhu a návrh najvhodnejšieho nového riešenia
  • Realizácia riešení na základe splnomocnenia
  • Evidencia viazanosti, notifikácie v prípade zmien v portfóliu
  • Zabezpečenie výberového konania pre dodávateľa energií pre klienta

Sme flexibilní a schopní pružne reagovať aj v prípade nečakanej situácie. Poskytujeme široký záber služieb, výhodnú cenu, priamy kontakt a osobný prístup.

Potrebujete poradenstvo v oblasti energií?