Právne poradenstvo

Spoločnosť Effective management Vám poradí aj v prípade otázok týkajúcich sa právnych záležitostí. Pomôžeme Vám s:

  • Analýzou stavu a funkčnosti terajších zmlúv
  • Návrhom zmien a odporúčaní
  • Kontrolou a úpravou zmlúv
  • Prípravou nových zmlúv (v SK aj EN jazyku s výnimkou špecializovanej odbornej a technickej angličtiny)
  • Poradenstvom v občianskom, obchodnom a administratívnom styku
  • Bežnou právnou operatívou, s výnimkou zastupovania pred orgánmi štátnej správy, samosprávy, pred súdmi, exekútormi, notármi, správcami konkurznej podstaty, OČKT a podobne

Právne služby nie sú poskytovaním právnych služieb v zmysle zákona o advokácii. Poskytovateľ nie je v postavení advokáta. Tieto služby sú poskytované výlučne v rozsahu sprostredkovania kvalifikovaných právnych služieb. Poskytovateľ nezodpovedá za úplnosť a správnosť údajov, dokumentov a právnych názorov poskytnutých v rámci uvedených služieb

Potrebujete právne poradenstvo?