PODPORNÉ SLUŽBY

Popri kľúčových oblastiach služieb, ponúkame tiež doplnkové služby, ktoré dotvárajú celkovú ponuku nami poskytovaného riadenia procesov. Spolupracujeme pritom s partnermi, pričom každý z nich je profesionálom a lídrom vo svojej oblasti poskytovaných služieb.

Poradenstvo pri verejnom obstaravaní

Všeobecné obstarávanie zastrešuje elektronické aukcie pre vyhlasovateľov súťaží, služby verejného …

Právne poradenstvo

Spoločnosť Effective management Vám poradí aj v prípade otázok týkajúcich sa právnych záležitostí.

ISO normy spoločnosti Effective management