O NÁS

Sme spoločnosť Effective management a poskytujeme služby v kľúčových oblastiach, na ktoré sa môže klient spoľahnúť pri riadení a optimalizácii procesov.

NAŠE SLUŽBY

ENERGETIKA

V oblasti energetiky Vám zabezpečíme výber toho najvhodnejšieho dodávateľa energetiky analýzou Vašich potrieb, budeme pravidelne kontrolovať, aby všetko prebiehalo podľa zmluvy s dodávateľom …

IT & TELCO SLUŽBY

Poskytujeme komplexné portfólio služieb z oblasti informačných technológii a telekomunikácií. Dôraz kladieme na optimalizáciu telco nákladov, hlasových a dátových služieb, dodávku hardvéru a implementáciu softvérových riešení.

PODPORNÉ SLUŽBY

Popri kľúčových oblastiach služieb, ponúkame tiež doplnkové služby, ktoré dotvárajú celkovú ponuku nami poskytovaného riadenia procesov. Spolupracujeme pritom s partnermi, pričom každý z nich je profesionálom a lídrom vo svojej oblasti poskytovaných služieb.

Poradenstvo pri verejnom obstaravaní

Všeobecné obstarávanie zastrešuje elektronické aukcie pre vyhlasovateľov súťaží, služby verejného …

Právne poradenstvo

Spoločnosť Effective management Vám poradí aj v prípade otázok týkajúcich sa právnych záležitostí.

NÁŠ PRÍSTUP

Sme dynamická spoločnosť, ktorá svojim klientom plní požiadavky vo všetkých kľúčových oblastiach podnikania. Našou prioritou je kvalita poskytovaných služieb, ku ktorým pristupujeme zodpovedne a flexibilne, vďaka čomu sme si získali dôveru u našich klientov.